با اضافه کردن یه چوب کبریت، معادله ۶=۳-۳ رو درست کن [سطح معما ساده] + مردمک

0 101

با اضافه کردن یه چوب کبریت، معادله ۶=۳-۳ رو درست کن [سطح معما ساده] + مردمک

فکر میکنی بتونی این معمای چوب کبریت رو حل کنی؟

.

.

.

.

.

.

.

.

برای دیدن جواب باید بری پایین‌تر

.

.

.

.

.

.

حدست درست بود؟؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.