با برداشتن تنها یک چوب کبریت معادله 0=9-8 رو تصحیح کن! + مردمک

0 87

با برداشتن تنها یک چوب کبریت معادله 0=9-8 رو تصحیح کن! + مردمک

اگر مهارت تفکر جانبی و حل مسئله خوبی دارید و به جزئیات دقت می‌کنید، این معمای چوب کبریت برای شماست. اگر از حل معماهای ریاضی لذت می‌برید، شما هم طرفدار معماهای چوب کبریتی خواهید شد. این معما را از دست ندهید.

بیشتر بخوانید: تو ۳ ثانیه با حذف دوتا چوب کبریت تساوی ۷=۴-۹ را برقرار کن!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بدون نگاه کردن به پاسخ، شکل صحیح معادله را برای ما کامنت کنید و سپس پاسخ را ببینید

.

.

.

آیا درست حدس زده‌بودید؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.