بچه داری عروس فاطمه گودرزی؛ آیفون به دست و بچه به بغل + مردمک

0 174

بچه داری عروس فاطمه گودرزی؛ آیفون به دست و بچه به بغل + مردمک

دریا مرادی‌دشت مدل و همسر پویان گنجی پسر فاطمه گودرزی است؛ وی که به تازگی بچه دار شده؛ این بار با پسرش دایار سلفی می‌گیرد.

عروس فاطمه گودرزی در حالی که آیفون در دست دارد و پسرش را بغل کرده، عکس جدیدی را منتشر کرد و از دوستانش در مورد تجربیات بچه داری سوال پرسید.


پیشنهاد ستاره

وی در زیر پست نوشت:

از بارداریتون بیاین بگین 😍

امروز دایار اصلا نخوابید، کسی میدونه چرا؟ ۲ ماهگیش تازه تموم شده. امروز به محض ۵ دقیقه خوابیدن بیدار میشه. با شیر خشک نیم ساعت خوابید و بیدار شد.

کسی میدونه چرا؟؟🙏🏼Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.