حمله خرس گرسنه به خودرو برای خوردن غذا + فیلم + مردمک

0 100

حمله خرس گرسنه به خودرو برای خوردن غذا + فیلم + مردمک

این خرس مادر در جست و جوی غذا برای سه توله خود است و سعی می‌کند پنجره خودرو که اندکی باز مانده را بشکند و موفق می‌شود.

سپس وارد خودرو شده و به دنبال غذا می‌گردد.


بهتر است بدانید که خرس‌ها بیشتر وقت خود را صرف شکار و جستجوی غذا می‌کنند. آنها به طور منظم به حدود ۵۰۰۰ کالری در روز نیاز دارند. با این حال، در پاییز درست قبل از خواب زمستانی، این عدد به ۲۰۰۰۰ کالری می‌رسد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.