دنیز چاکیر، عروس علیرضاخان سریال برگریزان ازدواج کرد + مردمک

0 40

دنیز چاکیر، عروس علیرضاخان سریال برگریزان ازدواج کرد + مردمک

وی با بیلگهان بایکال مهندس مکانیک ۴۸ ساله عضو باشگاه فوتبال گالاتاسارای و همچنین از مدیران بخش فناوری اطلاعات ازدواج کرد. دنیز در یک مراسم عروسی روستایی در خانه جنگلی اسپایسی در ساریر مراسم عروسی اش را برگزار کرد. Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.