چهره شناسی | اگه یه بلینکی واقعی هستی، بگو این عکس کدوم عضو گروهه؟ + مردمک

0 108

چهره شناسی | اگه یه بلینکی واقعی هستی، بگو این عکس کدوم عضو گروهه؟ + مردمک

نشون بده یه بلینکی واقعی هستی.

اگه طرفدار کیپاپ و گروه دخترانه بلک پینک هستی، حتما این عکس تشخیص می‌دی. به نظرت این عکس کدوم یک از اعضای بلک پینکه؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.