چیستان؛‌ آن کدام شهر ایران است که قسمت اولش رنگی و قسمت دومش به معنای جنگ است؟ + مردمک

0 413

چیستان؛‌ آن کدام شهر ایران است که قسمت اولش رنگی و قسمت دومش به معنای جنگ است؟ + مردمک

چیستان؛‌ آن کدام شهر ایران است که قسمت اولش رنگی و قسمت دومش به معنای جنگ است؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.