چیستان | کدام شهر ایران است که اگر حرف اول آن را برداریم، می‌توانیم روی آن بنشینیم؟ + مردمک

0 122

چیستان | کدام شهر ایران است که اگر حرف اول آن را برداریم، می‌توانیم روی آن بنشینیم؟ + مردمک

با حل روزانه معماها و چیستان‌های فکری، به مرور باعث تقویت قوای ذهنی خود خواهیدشد و از پیری مغز خود جلوگیری خواهیدکرد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

می‌توانید بدون نگاه کردن به پاسخ، جواب را حدس بزنید؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.